Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej Rozumiem
Bartosz Wyżykowski
Biuro Warszawa
Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
tel. +48 22 652 26 18 

warsaw@dlklegal.com


Biuro Kraków
ul. Królowej Jadwigi 237/2
30-218 Kraków
tel. +48 12 410 07 47 

cracow@dlklegal.com
Bartosz Wyżykowski jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego przy WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracował z jedną z największych organizacji pracodawców w Polsce. W latach 2016-2018 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego.
Specjalizuje się w zakresie regulacji dotyczących rynku finansowego, usług płatniczych i prawa konsumenckiego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących kredytu konsumenckiego i kredytu hipotecznego. Prelegent na konferencjach naukowych oraz branżowych poświęconych tym zagadnieniom, a także autor publikacji w tym zakresie. Angażował się w prace legislacyjne dotyczące prawa rynku finansowego na poziomie polskim oraz unijnym.

Obsługę prawną świadczy w języku polskim, angielskim i niemieckim.
  1. Skarga nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym – wybrane zagadnienia, Studia Prawa Publicznego 2018 Nr 4(24).
  2. Zasady restrukturyzacji zadłużenia na podstawie przepisów ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, Internetowy Kwartalnik Regulacyjny i Antymonopolowy 6(7)2018, s. 21.
  3. Kompetencja Rzecznika Finansowego do nakładania kar pieniężnych na podmioty rynku finansowego, Studia Prawa Publicznego 2018 Nr 3(23).
  4. Skuteczna ochrona konsumentów a gwarancje procesowe przedsiębiorców Glosa do wyroku TS z 21 grudnia 2016 r. w sprawie C-119/15 Biuro podróży „Partner” sp. z o.o. sp.k. w Dąbrowie Górniczej przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Internetowy Kwartalnik Regulacyjny i Antymonopolowy 4(7)2018, s. 107.
  5. Istotny pogląd Rzecznika Finansowego jako instrument ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, Studia Prawa Publicznego 2018 Nr 3(23).
  6. Skutki uznania abuzywności postanowienia umowy w kontroli incydentalnej, Internetowy Kwartalnik Regulacyjny i Antymonopolowy 8(6)2017, s. 76.
  7. Unijne orzecznictwo korzystne dla konsumenta, Dziennik Gazeta Prawna, lipiec 2017 r.
  8. Prawne aspekty funkcjonowania długoterminowych produktów oszczędzania z perspektywy działalności Rzecznika Finansowego, Długoterminowe oszczędzanie Postawy, strategie i wyzwania, J. Rutecka-Góra [red.], Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 339.
  9. Kary za brak sieci recyklingu starych samochodów, Rzeczpospolita, październik 2015 r.
  10. Abstrakcyjna kontrola postanowień wzorców umów, Przegląd Prawa Handlowego 2013 nr 10, s. 30.