Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej Rozumiem
dr Konrad Stolarski
Biuro Warszawa
Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
tel. +48 22 652 26 18 

warsaw@dlklegal.com


Biuro Kraków
ul. Królowej Jadwigi 237
30-218 Kraków
tel. +48 12 410 07 47 

cracow@dlklegal.com

Dr Konrad Stolarski jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych i absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest współpracownikiem i wykładowcą w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystą naukowym Universitat Internacional de Catalunya, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego oraz laureatem polskich i międzynarodowych konkursów i nagród prawniczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed organami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi, w tym w postępowaniach o charakterze transgranicznym. Doradzał w szeregu projektów o charakterze wielojurysdykcyjnym, podlegających jednocześnie pod różne krajowe i międzynarodowe porządki prawne. Ekspert prawny Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności. Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa Unii Europejskiej, prawa konkurencji, prawa nowych technologii i regulacji rynków finansowych oraz problematyki prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. 
 
Obsługę prowadzi w języku polskim, angielskim i hiszpańskim.

 1. „Raportowanie transakcji finansowych zgodnie z wymogami AML”, Zarządzanie transakcjami w instytucjach finansowych pod reżimem AML, MMConferences S.A., Warszawa, kwiecień 2018.
 2. „Licencjonowanie Fintech”, PSD-2-GO, Warsztaty dLK dla profesjonalistów Fintech, Warszawa, grudzień 2017.
 3. „Dostęp do rachunku płatniczego przez TPP”, „Kluczowe wątpliwości Dyrektywy PAD”, Schematy i rachunki płatnicze w świetle nowych regulacji, MMConferences S.A., Warszawa, wrzesień 2017
 4. „Relacje między TPP a bankami w świetle prawa konkurencji”, Rynek Usług Płatniczych w świetle Dyrektywy PSD2, MMConferences S.A., Warszawa, czerwiec 2017
 5. „Możliwości międzynarodowej ekspansji w UE dla pośredników ubezpieczeniowych”, Dystrybucja ubezpieczeń po implementacji IDD, MM Conferences S.A., Warszawa, czerwiec 2017
 6. „AML and the world of virtual currencies. The crack in the door to regulatory supervision in the EU?”, Legal regulations of the blockchain technology and digital currencies in the world, Blockchain Technology Center Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, maj 2017
 7. „Schematy płatnicze”, Rachunki podstawowe i schematy płatnicze w świetle najnowszych regulacji, Warszawa, maj 2017 
 8. „Aktualne zmiany w prawie usług płatniczych. Dyrektywa PAD.”, seminarium nt. nowelizacji ustawy o usługach płatniczych i PSD II, ISPB, Warszawa, kwiecień 2017
 9. „Fintech meets competition. Zagadnienia prawa konkurencji i przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”, Serwisy transakcyjne i działalność TPP w świetle dyrektywy PSD II, MM Conferences S.A., Warszawa, luty 2017.
 10. „Uznanie platform wymiany walut wirtualnych i dostawców kont waluty wirtualnej za podmioty zobowiązane”, Zarządzanie ryzykiem wyłudzeń nadużyć i fraudów finansowych, MM Conferences S.A., Warszawa,  listopad 2016.
 11. „Warunki do rozwoju płatności mobilnych w PSDII branża telekomunikacyjna”, Problematyka Usług Płatniczych w branży telekomunikacyjnej, MM Conferences S.A., Warszawa, wrzesień 2016.
 12. „Rachunki bankowe. Nadchodzące zmiany i bieżące problemy”,  ISPB, Warszawa, maj 2016.
 13. „Payment Services Directive II”,  szkolenie wewnętrzne dla podmiotu sektora bankowego, listopad 2015.
 14. „Regulacja nowych form działalności kantorowej", Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu – wyzwania dla systemów prawnych Unii Europejskiej i państw członkowskich, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gródek n/Dunajcem, maj 2015.
 15. „Ochrona środowiska a rynek wewnętrzny Unii Europejskiej oraz unijne prawo ochrony konkurencji”, Wykład dla podmiotu z sektora administracji publicznej, Kraków, marzec 2015.
 16. „Effect on trade concept in EU competition law and the application of art. 101 and 102 of the Treaty by state competition authorities - reflections on the UOKiK President decision of November 23rd 2010 regarding the alleged DVB-H services cartel”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kraków, styczeń 2011.
 17. „Zarys problematyki statusu prawnego mediacji oraz zawodu mediatora w prawie polskim z perspektywy prawa unijnego”, Jagiellońskie Dni Mediacji, Kraków, maj 2010.
 1. Forma czynności prawnej dokonanej odręcznym podpisem biometrycznym, Przegląd Prawa Handlowego, nr 7/2018, s. 28-33, współautor.
 2. Bank account infrastructure as an indispensable means to provide financial services - the essential facilities doctrine revisited, European Competition Law Review 39, Issue 3/2018.
 3. Transgraniczne świadczenie usług płatniczych w państwach członkowskich UE i EOG, Monitor Prawa Bankowego 2017, nr 7-8 (80-81).
 4. Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynkach telekomunikacyjnych w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2015 (monografia).
 5. Cudotwórcy czy naciągacze?, Eurogospodarka, 9/2014, współautor.
 6. Glosa do wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 15 grudnia 2010 r., T-141/08 E.ON. Energie, Lex/el. 2012.
 7. Fines for the lack of cooperation within antitrust proceedings – the ultimate weapon for antitrust authorities?, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2011, nr 4(5), s. 67 – 84.
 8. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2010 r., C-171/08 Portugal Telecom, Lex/el. 2010.
 9. Mediacja konkursowa ICC, ADR Arbitraż i Mediacja nr 4 (8) 2009 s. 151, współautor.