Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej Rozumiem
Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało nową wersję projektu ustawy antylichwiarskiej
Biuro Warszawa
Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
tel. +48 22 652 26 18 

warsaw@dlklegal.com


Biuro Kraków
ul. Królowej Jadwigi 237/2
30-218 Kraków
tel. +48 12 410 07 47 

cracow@dlklegal.com

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało nową wersję projektu ustawy antylichwiarskiej
 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawiła się najnowsza wersja projektu tzw. ustawy antylichwiarskiej (projekt z dnia 18 lutego 2019 r.). Jest to kolejna odsłona projektu opublikowanego w pierwszej wersji jeszcze pod koniec 2016 r. Pojawiły się w niej nowe propozycje zmian istotne dla sektora bankowego i pożyczkowego.

Po pierwsze, w ustawie o kredycie konsumenckim proponowana jest modyfikacja wzoru, na podstawie którego wyliczane są maksymalnie dopuszczalne koszty pozaodsetkowe kredytu konsumenckiego, ukierunkowana na zmniejszenie tych kosztów. Ponadto, koszty te w całym okresie kredytowania nie będą mogły być wyższe od 75% całkowitej kwoty kredytu (obecnie nie mogą przekraczać 100% tej kwoty). W prawie bankowym proponowane jest natomiast rozwiązanie, zgodnie z którym maksymalna wysokość kosztów pozaodsetkowych każdej umowy kredytu lub pożyczki pieniężnej zawieranej z konsumentem nie będzie mogła przekraczać limitu określonego w ustawie o kredycie konsumenckim, nawet jeżeli do zawieranej umowy nie stosuje się przepisów tej ustawy.
W ustawie o kredycie konsumenckim proponuje się doprecyzowanie przepisu ograniczającego tzw. „rolowanie” pożyczek. Określa on bardziej rygorystyczne zasady obliczania kosztów pozaodsetkowych w przypadku udzielenia kolejnych kredytów w terminie 120 dni od dnia wypłaty pierwszego kredytu, który nie został w pełni spłacony przez konsumenta. W przyszłości zasady te obowiązany będzie przestrzegać nie tylko kredytodawca, który udzielił pierwszej pożyczki, ale również podmioty z nim powiązane.

W ustawie o kredycie konsumenckim zaostrza się również zasady oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, jednak wyłącznie dla instytucji pożyczkowych. Tacy kredytodawcy przed udzieleniem kredytu konsumenckiego będą mieli obowiązek odebrania od konsumenta oświadczenia o jego dochodach i wydatkach, które będzie stanowiło załącznik do umowy. Naruszenie obowiązków w tym zakresie skutkować będzie utrudnieniem w możliwości dochodzenia lub zbycia wierzytelności.

Projekt przewiduje natomiast ułatwienie niektórym bankom procedury oferowania kredytów konsumenckich. W tym celu KNF wyznaczać będzie dla banku istotnego roczny limit zaangażowania z tytułu kredytów i pożyczek pieniężnych udzielanych osobom fizycznym, w tym kredytu konsumenckiego, który może być udzielany bez zastosowania rekomendacji T, jednakże z zachowaniem należytej staranności w ocenie zdolności kredytowej tych osób.

Wreszcie, kluczową zmianą jest poddanie działalności gospodarczej prowadzonej przez instytucje pożyczkowe oraz pośredników kredytowych nadzorowi sprawowanemu przez KNF. Celem nadzoru będzie zapewnienie zgodności tej działalności z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim. Co prawda od niedawna instytucje pożyczkowe i pośrednicy kredytowi podlegają wpisowi odpowiednio do Rejestru instytucji pożyczkowych i Rejestru pośredników kredytowych prowadzonych przez KNF, jednak organ ten nie jest obowiązany ani uprawniony do ich nadzorowania. Rozwiązanie to było zresztą od początku krytykowane. Konsumenci mogą mieć bowiem mylne przeświadczenie, że podmiot wpisany do rejestru prowadzonego przez KNF jest przez ten organ nadzorowany, podczas gdy w praktyce tak nie jest. Z drugiej strony instytucje pożyczkowe i pośrednicy nie przyjmują i nie są obowiązane do ochrony depozytów, co dotychczas było argumentem przeciwko objęciu tych podmiotów nadzorem KNF.

Projekt przekazany został do konsultacji.
 
Linki do aktualnej wersji projektu.
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12292908/12397488/12397490/dokument381263.pdf
https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,14655,projekt-nowej-ustawy-antylichwiarskiej-trafil-do.html