Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej Rozumiem
PSD2
Biuro Warszawa
Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
tel. +48 22 652 26 18 

warsaw@dlklegal.com


Biuro Kraków
ul. Królowej Jadwigi 237/2
30-218 Kraków
tel. +48 12 410 07 47 

cracow@dlklegal.com

Wsparcie w strategiach i regulacjach PSD2

Dyrektywa PSD2, uchwalona w 2016, dotarcza impulsu sejsmicznego w ważnych branżach. Każdy dostawca detalicznych usług finansowych, każdy gracz AIC (any - instant - commerce), każda firma IT pracująca dla tych branż odczuje ten wstrząs: ich biznes albo eksploduje dzięki nowym możliwościom albo zostanie głęboko podkopany przez konkurentów. Tych znanych i tych, którym możliwości konkurowania stworzy PSD2. To, po której stronie znajdzie się każdy z tych biznesów, zależy od tego, jak wykorzysta pozostały czas na wdrożenie. Skala i waga zmian będzie się ujawniać stopniowo, ale sama dogłębna zmiana jest już przesądzona i otwiera potężne dylematy strategiczne:

 • Tradycyjny bank detaliczny: muszę się otworzyć na dostęp do klienta podmiotów trzecich, tak jak to ma miejsce w innych sektorach infrastrukturalnych, a nie mogę od nich pobierać żadnych opłat. Jak zachowają się inne tradycyjne banki, regulatorzy, FINTECH? 
  Jaką przyjąć pozycję w nowym rozdaniu?
   
 • FINTECH i innowacyjny bank: mogę sięgnąć po dane klienta z rachunku bankowego i wysłać przelew w imieniu klienta nie musząc negocjować integracji z jego bankiem. 
  Jak można to wykorzystać w innowacji?
   
 • Akceptant i marketplace: czy korzystać z tradycyjnych, droższych płatności oferowanych przez tradycyjnych graczy z gwarancją zapłaty (karta, online banking ePayment) czy z nowych, ale tańszych i niezabezpieczonych płatności, oferowanych  przez najbardziej innowacyjne banki i FINTECH? 
  Jak się poruszać pomiędzy formami płatności żeby kosztowały najmniej bez uszczerbku dla konwersji?
   
 • Software house: banki i FINTECH nie wiedzą jeszcze, co przyniesie otwarcie bankowości detalicznej na podmioty trzecie, a potem nastąpi kumulacja zamówień. 
  W jakim kierunku alokować zasoby i jakie produkty będą wkróce wymagały nowych narzędzi IT?
   
 • Organizacje branżowe: PSD2 przyniesie najlepsze efekty jeśli obok domeny konkurencyjnej wyróżni się domenę kooperacyjną i powstaną w niej wspólne rozwiązania dla branży. 
  Jakie działania przyniosą najlepsze efekty?

Przyjęcie właściwej pozycji w nowym rozdaniu wymaga głębokiej i wielowątkowej analizy i jej wielokrotnej walidacji wraz z krystalizowaniem się reakcji rynku na impuls PSD2. Analiza ta musi objąć nie tylko PSD2, ale również inne akty prawne i inicjatywy Komisji Europejskiej nakierunkowane na tzw. data portability. Coraz wyraźniej krystalizuje się wizja, aby - co najmniej w usługach finansowych - dane klienta, które zostały zgromadzone u jego dostawcy, nie mogły być "aktywem" i przewagą konkurencyjną tego dostawcy, ale muszą być udostępnione innym dostawcom. W zakresie osób fizycznych obowiązek "dzielenia się" danymi o kliencie jest nawet szerszy niż w PSD2 na skutek uchwalonego w 2016 Rozporządzenia EU o ochronie danych osobowych wymagającego przekazania podmiotowi wskazanemu przez klienta zgromadzonych danych w rozpowszechnionym formacie pliku.
 
Eksperci zespołu kompetencyjnego PSD2 w dLK rozwijają kompetencje konkretnie w zakresie PSD2 od 2012 r. Na zamówienie Komisji Europejskiej (budżet EUR 650 000) dr Krzysztof Korus wraz z zespołem konsorcjum London Economics przeprowadzili i przedstawili w latach 2012- 2013 r. "Study on the Impact of Directive 2007/64/EE on Payment Services in the Internal Market and on the Application of Regulation (EE) No 924/2009 on Cross-Border Payments in the Community", którego wykonania wymagała od Komisji Europejskiego dyrektywa PSD1. Badanie i raport stały się podstawą dla propozycji dyrektywy PSD2 ogłoszonej w 2013 r. Dr Krzysztof Korus był odpowiedzialny za kilka obszarów raportu, w tym za część dotyczącą Third Party Providers (usługi tych podmiotów były w tamtym czasie określane zazwyczaj "overlay services").

Przez cały okres prac nad dyrektywą na poziomie Unii Europejskiej eksperci dLK zajmujący się PSD2 brali czynny udział w pracach, dostarczając oceny skutków oraz reprezentując podmioty, których projektowana dyrektywa miała dotknąć najbardziej. Dotyczyło to zarówno dyrektywy PSD2 jak i pokrewnych, nowych regulacji rynku usług płatniczych i e-commerce, w tym dyrektywy o rachunkach płatniczych i rozporządzenia o opłacie interchange. Po  uchwaleniu
w styczniu 2016 dyrektywy PSD2 ciężar doradztwa dLK w aspekcie legislacyjnym przeniósł się na akty wykonawcze, które dostarcza Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), regulujące między innymi silną autentykację klienta i obowiązkowe interfejsy komunikacyjne między dostawcami.


Zespół PSD2 dLK od 2015 wykonuje konkretne projekty doradztwa strategicznego i regulacyjnego dla instytucji finansowych. Działania te rozciągają się od całościowych projektów strategicznego zajęcia pozycji wobec PSD2 po wsparcie w wyjaśnieniu konkretnych zagadnień PSD2. 

Dzięki ugruntowanej międzynarodowej renomie i doświadczeniu eksperci PSD2 dLK są zapraszani regularnie od 2013 r. na flagowe wydarzenia branżowe z zakresu PSD2, zarówno w Polsce jak i za granicą (m.in. Warszawa, Londyn, Bruksela, Kopenhaga, Ryga). Równolegle przeszkolili w tym zakresie od 2015 r. setki osób, zarówno w ramach szkoleń otwartych jak i zamkniętych warsztatów dla instytucji najbardziej zaawansowanych w przygotowaniach do PSD2.

Dysponując powyższą bazą zespół kompetencyjny PSD2 w dLK każdego dnia doskonali metodologie wsparcia w zakresie PSD2 dla branży i eliminuje kolejne obszary niepewności.
 
Dotychczasowe doświadczenia skrystalizowały następujące obszary wsparcia najbardziej przydatne dla naszych zleceniodawców: 
 

 1. Doradztwo strategiczne w zajęciu pozycji wobec PSD2.
  Identyfikacja nowych możliwości wynikających z PSD2, identyfikacja zagrożeń ze strony konkurentów korzystających z nowych możliwości PSD2. Pełna analiza strategiczna z uwzględnieniem pozycji rynkowej, otoczenia rynkowego, przygotowanie konkretnych scenariuszy działania
  z uwzględnieniem znanych obszarów niepewności (opóźnienie implementacji dyrektywy przez Polskę, wspólne vs indywidualne podejście kontrahentów i konkurentów, rozbiezności Polska vs inne kraje EU).

   
 2. Wprowadzenie podmiotów spoza sektora usług płatniczych
  Zaplanowanie wykorzystania narzędzi PSD2 oraz rozporządzenia RODO umożliwiających dostęp do informacji o kliencie (account infomation services) u jego aktualnego dostawcy usług (agregacja aktywności klienta, wspomaganie profilowania, credit scoring, identyfikacja).
   
 3. Strategia wpłynięcia na kształt regulacji wykonawczych do PSD2 oraz na implementację krajową PSD2.
   
 4. Analiza regulacyjna i rekomendacje 
  Konkretne zagadnienia prawne PSD2 i aktów wykonawczych.
   
 5. Zbudowanie kompetencji wewnętrznych PSD2 w organizacji zleceniodawcy. 
  Szkolenia, warsztaty, ekspercka moderacja wewnętrznej "burzy mózgów".

 
Zapraszamy do kontaktu w każdej sprawie dotyczącej PSD2. Pod adresem psd2@delege.pl pozostaje w gotowości zespół PSD2 dLK, który chętnie przedyskutuje aspekty merytoryczne PSD2 i możliwość wsparcia. Zapraszamy do współpracy.